Wednesday, December 12, 2012

Hoe kan ik een Gentle teacher worden? (11)

  • Door zonder fysieke dwang aanrakingen van genegenheid uit te lokken. Voor een klein kind of een volwassene die jaren weggestopt en opgelsoten heeft gezeten moeten dat misschien duizend knuffels per dag zijn; te beginnen met eerst lichte en langzame aanrakingen van de hand, dan van het gezicht en tenslotte overgaand in een omhelzing.
  • Voor sommigen zal het aanraken zeer beperkt blijven; voor de man of vrouw getroffen door extreme armoede kan het een warme handdruk bij ontmoeting en afscheid zijn of voor iemand die getraumatiseerd is door seksueel misbruik kan het slechts onze fysieke nabijheid zijn.
  • Spreek zacht, langzaam en hartelijk; laat je woorden hoopvol, bemoedigend en koesterend zijn in plaats van dat ze corrigeren en terechtwijzen.
  • Kijk iemand met een warme blik in de ogen aan alsof ze de toegang tot de ziel zijn.
  • Ga dingen met en voor de persoon doen alvorens te verwachten dat iemand iets met of voor jou zou doen.
  • Wees ontvankelijk en uitnodigend naar de ander om ook jou met een kameraadschappelijke aanraking, geruststellende woorden en een vriendelijke blik te kunnen benaderen. Vernijd tegen elke prijs om geweld uit te lokken en richt je nadrukkelijk op het oproepen van vreedzame gevoelens.

<< vorige – GT richtingwijzer – vervolg >>

No comments:

Post a Comment