Thursday, December 6, 2012

Je geliefd weten… (5)

De geest van zachtmoedigheid omvat het duidelijk maken aan diegenen die gemarginaliseerd of het meest kwetsbaar zijn dat ze er mogen zijn. Ook dat begint met een gevoel van “Ik ben iemand!” Het is nauw verweven met het gevoel van veiligheid, maar gaat verder. Het verdiept dat besef van geborgenheid verschaft de mens hoop. Je geliefd te weten betekent dat je als persoon gaat beseffen “Ik voel me niet alleen zomaar veilig, want het leven behelst toch iets meer dan het uitsluitend gevrijwaard blijven van kwaad en als ik mij veilig en geliefd voel, kan ik wellicht ook iets in die zin voor anderen betekenen.”
 

<< vorig - GT richtingwijzer - vervolg >>

No comments:

Post a Comment