Tuesday, December 4, 2012

Veilig, Geliefd, Liefdevol en Betrokken (3)

Gentle Teaching wortelt in de psychologie van wederzijdse afhankelijkheid tussen mensen. Het vraagt van begeleiders/verzorgers om naar zichzelf en naar de eigen ‘spirit van zachtmoedigheid’ te kijken met het doel manieren en uitingsvormen te vinden om menselijke warmte en onvoorwaardelijke genegenheid te betonen aan degenen die gewoonlijk geen stem in het kapittel hebben en door de omgeving niet of nauwelijks gehoord worden.
GT ziet onze rol als cruciaal. Het vereist een vorm van verbintenis met een wat verplichtend karakter aan persoonlijke en sociale verandering. Het begint bij onszelf, bij onze warme gevoelens naar anderen, bij onze welwillendheid om te geven zonder er iets voor terug te verwachten, en bij onze diepe wens om een verstandhouding van kameraadschap en gemeenschap te ontwikkelen met diegenen die zich verbannen weten naar de uiterste rand van de samenleving.
GT richt zich op vier fundamentele gevoelens die we elkaar en diegenen die we willen helpen aan zouden moeten leren - je veilig, geliefd, liefhebbend en bij elkaar betrokken te voelen. Als begeleiders en verzorgers zouden er niet alleen voor moeten zorgen dat onze cliënten veilig zijn maar, nog belangrijker, dat ze zich veilig voelen.

<< vorig - GT richtingwijzer - vervolg >>

No comments:

Post a Comment