Friday, December 7, 2012

Het vermogen tot liefhebben... (6)

Wanneer iemand zich eenmaal geliefd weet, kan er een dieper gevoel van sympathie naar anderen ontstaan - een glimlach bij het zien van de verzorger, woorden of kreten van blijdschap, een glinstering in de ogen. De man in de daklozenopvang die geen stuiver bezit, begint het te dagen “Ik ben iemand want mijn hulpverleners zien me als iemand!” Wanneer een persoon zich veilig en geborgen gaat voelen, kunnen dergelijke gevoelens zich ook naar anderen uitbreiden. Degenen die zelf buitengesloten werden kunnen uit sympathie en betrokkenheid anderen de hand gaan reiken. Handen worden het gereedschap voor affectie en ontmoeting. Woorden worden een middel om de ander op te beuren. De ogen worden de toegang tot het hart.
 

<< vorige - GT richtingwijzer - vervolg >>

No comments:

Post a Comment