Monday, December 3, 2012

Gentle Teaching is... (2)

* Het je richten op het goed en zorgzaam zijn voor en genegenheid te tonen naar kinderen en volwassenen die gemarginaliseerd zijn - diegenen die verbannen zijn naar de rand van het leven in hun familie- of gemeenschapsverband.
* Mensen met problematische en moeizame levensgeschiedenissen helpen zich veilig en welkom bij ons en bij anderen te weten.
* Personen met diepgewortelde kwetsbaarheden als extreem arme mensen, daklozen, verstandelijk gehandicapten of mensen met een psyschische stoornis om zich veilig en geliefd bij ons en ook bij anderen te weten.
* Het als onze rol en opdracht te beschouwen om kameraadschappelijkheid en saamhorigheid te bevorderen en voor te leven.
* Het helen van gekwetste harten d.w.z. van harten met een kwetsuur, opgelopen door een tragisch levensverhaal of door de specifieke aard van een mentale of emotionele beperking.

<< intro - GT richtingwijzer - vervolg >>

No comments:

Post a Comment