Tuesday, December 11, 2012

Wie zouden er dan iets met GT kunnen beginnen? (10)

  • Ouders of gezinnen die met de handen in het haar zitten over hoe je je kinderen kunt helpen en ondersteunen,
  • Leraren op school die er moeite mee hebben om ondersteuning te bieden aan kinderen en adolescenten wiens levensverhalen getekend worden door geweld, zelfbeschadiging en zinloosheid,
  • Verzorgers en begeleiders in instellingen die geweldloze wegen zoeken binnen zakelijke en onpersoonlijke systemen van beleid en bedrijfsvoering,
  • Verzorgers in verzorgings- of opvanghuizen die een sfeer van kameraadschap en saamhorigheid willen scheppen,
  • Personeel in de daklozenopvang, asielcentra of gevangenissen die de geest van GT ook daar willen brengen waar hij nauwelijks of onmogelijk nog te vinden lijkt,
  • Ambtenaren die een managementstijl willen implementeren terwille van het vestigen van een cultuur die een eerbetoon aan het leven behelst en
  • Beleidsmakers en wetgevende instanties die een creatieve wet- en regelgeving willen initiëren en manieren zoeken om de door onze maatschappij uitgespuwde mensen op waardige en respectvolle wijze te ondersteunen.

<< vorige – GT richtingwijzer – vervolg >>

No comments:

Post a Comment