Sunday, December 2, 2012

Een richtingwijzer voor Gentle Teaching (1)

Gentle Teaching omvat niet één maar vele dingen. Zachtmoedigheid en goedaardigheid naar anderen, los van van wat iemand al dan niet doet, is het cruciale element. Dat kan wat paradoxaal lijken. Vuisten worden ontvangen en beantwoord met omhelzingen. Op gevloek wordt gereageerd met koesterende woorden van affectie. Vijandige blikken ontmoeten een welwillende warme blik. In de zachtmoedigheid van GT erkennen we dat alle verandering wederkerig is en onderling verweven. De begeleiders/verzorgenden initiëren het in de hoop de meest kwetsbare of gemarginaliseerde mensen er mee te beroeren. Het belangrijkste doel is om onvoorwaardelijke liefde uit te dragen. Dat is het raamwerk waarin een psychologie van wederzijdse afhankelijkheid tussen mensen kan ontstaan. De hoofdgedachte achter GT’s zachtmoedigheid is niet om bepaald gedrag van iemand uit te bannen, maar om onze eigen gevoelens van welwillendheid en zachtmoedigheid te verdiepen wanneer we geconfronteerd worden met geweldadigheid of minachting.
Gentle Teaching wil (zoals de naam al zegt) echter nadrukkelijk ook een onderwijzende benadering zijn. In die hoedanigheid kent het vier hoofddoelen, te weten om de ander te leren om zich veilig, geliefd, liefhebbend en betrokken te voelen. Dat is namelijk helemaal niet zo vanzelfsprekend. Zoiets wordt aangeleerd middels herhaalde uitingen van liefde en genegenheid. ‘Gentle’ verzorgers en begeleiders bekwamen zich in het gebruik van hun aanwezigheid, handen, woorden en ogen om anderen recht te doen en mee te nemen.

GT richtingwijzer - vervolg >>

No comments:

Post a Comment