Wednesday, December 19, 2012

Hollandse Meesters in Gesprek

Bij toeval stuitte ik onlangs op deze site onder de titel:
Hollandse Meesters in Gesprek
Het gesprek had toen al plaatsgevonden; nl. op 22 november. De site biedt echter een serie portretten van vijf grootheden uit de vaderlandse orthopedagogiek, in de vorm van een interview van rond de dertig minuten op youtube film met elk van hen. Sowieso interessant voor mij en mijn collega’s. Het gesprek zelf zal, naar ik begrepen heb, t.z.t. ook nog volgen. Wat mij betreft een mooie aansluiting op een kennismaking met de benadering van Gentle Teaching van John McGee.
Achtereenvolgens komen dan aan bod: Prof. dr. Ina van Berckelaer-Onnes Prof. dr. Anton Došen Prof. dr. Gijs van Gemert Prof. dr. Pieter Duker en Drs. Jacques Heijkoop
Te beginnen met een portret van Ina van Berckelaer-Onnes:
Mijn opleider vond dat ik ongelofelijk veel moest solliciteren na mijn afstuderen. Dus ik heb twaalf brieven geschreven en ben twaalf keer aangenomen, omdat er ook geen andere kandidaten waren! Uiteindelijk wilde hij dat ik aan de universiteit kwam werken.
De gedachte dat iedereen met autisme een sociale vaardigheidstraining moet krijgen is natuurlijk onzin. Soms moeten juist andere problemen worden aangepakt en valt het met sociale vaardigheden best mee.
Uit: Hollandse Meesters

No comments:

Post a Comment