Tuesday, December 18, 2012

Welke richting dan voor mij?

Dan heb ik nu met veel belangstelling 4 van de 5 bijeenkomsten van de basistraining Gentle Teaching gevolgd. Zomaar wat opmerkingen over punten die mij daarin zoal opvielen en me wel de moeite van het vermelden waard lijken:
  • Ik ben bijzonder te spreken over het omarmen van GT op mijn werk; ik heb daarbij ook het idee dat een aantal belangrijke aspecten van mijn ziens- en werkwijze nu opeens gelegitimeerd en zelfs gepropageerd worden waar ik eerder nog weleens ietwat kritische geluiden mocht beluisteren die meestal beargumenteerd werden met dat je je nu eenmaal aan de afspraken dient te houden hetgeen dan vaak als einde discussie beschouwd werd.
  • Ik vind het leuk om te zien dat GT hier en daar onder de collega’s met wel enig enthousiasme ontvangen wordt.
  • Dat ik er zelf minder van geleerd heb en/of minder opheldering op mijn vragen kreeg dan ik gehoopt had. Weet niet in hoeverre het feit dat ik op eigen houtje al eerder redelijk intensief in de materie was gedoken daarbij een rol speelt maar dat lijkt me zomaar niet ondenkbaar.
  • In het verlengde daarvan kan ik zeggen dat mijn eerdere opvattingen en conclusies grotendeels overeind gebleven zijn in de zin dat ik GT toch meer zie als een moreel geïnspireerde en een bijzonder lovenswaardige grondhouding dan als een methodische werkwijze met een welomschreven en navenant overdraagbare systematiek.
  • Dat de vorm van de didactiek en de opdrachten mij niet helemaal altijd even helder waren; dat was zogezegd not exactly my cup of tea. Zie ook mijn eerdere opmerkingen hierover.
  • Het in de casuïstiek het veelal gericht leek op het al dan niet overvragen en de implicaties daarvan in het licht van de doelen en intentie van GT. De mogelijkheid en gevolgen van ondervragen bleven in mijn ogen sterk onderbelicht; lijkt me verband te houden met de aard van het beestje. In dat verband is het wel leuk dat er momenteel op onze afdeling toevallig net een uitgave van Vilans onder de titel Kiezen/delen; Over keuzes maken, ondersteuning, leren en probeerruimte door W. de Ruiter, D. Flikweert en H. Ruigrok, rouleert. Dat lijkt mij althans een bijzonder nuttige en ook wel nodige orthopedagogische aanvulling op deze cursus/training.
  • Elk voordeel hep z’n nadeel of andersom en zo meer en valkuilen vind je overal! Mogelijke valkuilen bij de invoering van GT als benaderingswijze lijken mij bijvoorbeeld een wat al te doctrinaire benadering of een wat hyperig of oppervlakkig aanvankelijk enthousiasme waarbij de redelijkerwijs te verwachten voetangels en klemmen onderbelicht blijven, niet serieus genomen of wat al te gemakkelijk weggeredeneerd worden. Dan zou het wel eens kunnen aflopen zo Gon het in een reactie op dit blog beschreef als: toen was het ‘hot’ en nu hoor je er nauwelijks meer iets van! En dat zou toch zonde zijn!
Samenvattend kan ik zeggen dat ik vrij positief en enthousiast ben over Gentle Teaching als benadering van de omgang met elkaar; zeker als ik de woorden en de teksten van John McGee als uitgangspunt en leidraad mag nemen. Daarnaast heb ik zeker ook nu en dan wat moeite met de manier waarop het, in de training zoals ik die nu volg, gepresenteerd of uitgewerkt wordt als een methodologie of een methodische leer- en werkwijze. Een aantal zaken daarin ervaar ik namelijk soms een beetje als pseudo-methodiek. Daar waar ik wel iets van een methodische benadering meen te ontwaren, meen ik dat die bepaald niet exclusief voor GT is, maar ook elders onder de paraplu van de orthopedagogiek aan te treffen is. Ik vind überhaupt dat waar GT zich als methodiek(en) zou ontwikkelen, dergelijke methodieken inpasbaar dienen te zijn en niet in flagrante tegenspraak zouden mogen zijn met de gangbare en geaccepteerde methodische benaderingswijzen uit de orthopedagogiek.
Op dit blog heb ik her en der al eerder betoogd dat volgens mij de orthopedagogiek primair de wetenschap is die mijn vak zou informeren en ondersteunen. Mede daarom en omdat de gelegenheid zich voordoet wil ik aansluitend op deze GT stukjes eens naar een aantal kopstukken uit de orthopedagogiek luisteren en belangstellenden uit nodigen eens mee te luisteren. Zie en hoor wat Hollandse meesters in gesprek.

No comments:

Post a Comment