Friday, December 14, 2012

Het toepassen en uitdragen van een geest van ‘Gentleness’ (13-slot)

Er zijn nogal wat bureaucratische hobbels en drempels, beleidsrichtlijnen en bedrijfsculturen die de praktijk van GT moeilijk, niet onmogelijk maar wel nodeloos ingewikkeld maken. Zoals bijvoorbeeld:
  • Teveel mensen in een bepaalde setting onderbrengen, het soort schaalvergroting dat het ontstaan van hartelijke onderlinge verhoudingen ernstig bemoeilijkt,
  • Steeds op zoek zijn naar wegen om te contoleren en te beheersen in plaats van naar manieren om zorg te dragen en te faciliteren,
  • Theorie en technieken van gedragsmodificatie als het alfa en het omega van wat ons te doen staat hanteren,
  • Personeel opleiding en training geven in praktijken die als geweldadig ervaren kunnen worden; het gebruik van dwang en beperking met fysieke of chemische middelen en interventies die gebaseerd zijn op strafmaatregelen,
  • Beleidsplannen die eerder tot schaalvergroting, segregatie en beheersing leiden dan tot wederzijdse afhankelijkheid, verbondenheid en saamhorigheid, en
  • Mensen in een positie van onafhankelijkheid dwingen zonder ze toegang te verschaffen tot benodigde ondersteunende middelen en/of regelingen.

<< vorige – GT richtingwijzer –

No comments:

Post a Comment