Monday, December 10, 2012

Wie zouden er dan om GT verlegen zitten? (9)

  • Degenen die dakloos zijn; die op straat leven en niet weten hoe ze aan hun volgende maaltijd kunnen komen,
  • De straatkinderen in de derde wereld; jonge kinderen die in riolen en de goot leven, hun toevlucht moeten vinden onder bruggen en in portieken, en hun eten moeten halen uit het afval dat op straat gegooid wordt,
  • Individuen die opgesloten zitten in de verblijfsafdelingen van psychiatrische inrichtingen; mensen die geplaagd worden door psychoses, een bi-polaire stoornis, depressie of onder een andere diagnostische categorie vallen,
  • Ge├»nstitutionaliseerde of gehospitaliseerde mensen met een verstandelijke beperking die zich soms als in een pakhuis weggeborgen en zich soms in een meer huiselijke omgeving bevinden maar zich meestal uiterst eenzaam voelen en
  • Personen die aangewezen zijn op gemeenschappelijke woon- en werkvoorzieningen en soms in staat zijn om op een makkelijke en kameraadschappelijke manier contacten te leggen maar op andere momenten volkomen aan hun lot van eenzaamheid en verlorenheid overgelaten worden,
  • Oudere mensen die weggeborgen zitten in verpleeghuizen die we vaak in vergetelheid een eenzame dood laten sterven,
  • Kinderen en adolescenten in ons schoolsysteem, zoals kinderen met probleemgedrag, kinderen die niet met elkaar om kunnen of mogen gaan, kinderen die van school gestuurd worden, kinderen die geen andere weg tot overleven zien dan middels geweldadig gedrag, kinderen die het leven alleen nog zin kunnen geven als lid van een ‘gang’ en niet meer middels hun plaats of rol in een sociaal verband als familie of gezin.

<< vorige – GT richtingwijzer – vervolg >>

No comments:

Post a Comment