Wednesday, December 5, 2012

Veiligheid ervaren betekent... (4)

  • Je veilig weten betekent dat er sprake is van een gevoel van eigenwaarde omdat “Mijn belangrijke ander mij ziet als gaaf en goed”. Dat betekent dan tevens dat die belangrijke ander de van hem of haar afhankelijke of toevertrouwde persoon dient te leren “Jij bent veilig bij mij! Mijn handen zullen jou nooit kwaad doen! Mijn woorden zullen jou nooit vernederen! En mijn ogen zullen jou nooit in minachting aanschouwen!” Dat gevoel van veiligheid brengt ook een basaal besef van ‘er mogen zijn’ in de nabijheid van die belangrijke ander met zich mee. Iets dat zich mettertijd ook naar anderen kan generaliseren.
  • Het angstig terugdeinzen of in paniek ineen krimpen begint te verdwijnen en maakt plaats voor gevoelens van rust en opluchting. De onderwijzer(es) kan het kind nu benaderen terwijl het ontspannen en aandachtig aanwezig blijft. De ouder kan het kind thuis voorbij lopen waarbij het kind een gevoel van warmte ervaart. De man die gewend was om te schreeuwen en te slaan naar de verzorger wacht nu op een warme omhelzing. De vrouw die altijd maar weg wilde lopen wil nu graag bij haar begeleidster zijn.

<< vorig - GT richtingwijzer - vervolg >>

No comments:

Post a Comment