Thursday, December 13, 2012

Wat kan ik doen als Gentle persoon? (12)

  • Je zou misschien als die priester in Japan kunnen zijn die welwillend glimlacht naar een kind dat boos en vol haat schreeuwt en scheldt.
  • Je zou misschien ook als die leraar in de verenigde Staten kunnen zijn die elk kind dat zijn lokaal binnenkomt begroet met een glimlach en een schouderklopje.
  • Je kunt wellicht ook als die moeder in Mexico zijn die een schooltje begint voor kinderen met ernstige beperkingen en er zorg voor draagt dat elk kind zich daar veilig en gewenst voelt.
  • Of misschien die arts in Portugal die er voor zorgt dat alleenstaande, aanstaande moeders zich hun eigenwaarde en dat van hun kinderen bewust zijn.
  • Of anders die begeleider in een instelling in Denemarken die een autistische vrouw uit genegenheid knuffelt.
  • Misschien lijk je meer op die groepsbegeleider in Canada die daar een soort zorg-commune opgezet heeft en wiens inzet het is dat zorgdragers en zorgontvangers ‘companionship’ met elkaar beleven.
  • Of voel je je solidair met de ouders die zich geconfronteerd zien met de opname van hun zoon of dochter in de psychiatrie en zich verenigen in belangenbehartigingsgroepen om sociale verandering teweeg te brengen.
  • Of zou je als die militante straatwerker in Brazilië willen zijn die leeft tussen verlaten en aan hun lot overgelaten straatkinderen; om ze te leren zich veilg en gewenst te voelen, om een open oog te hebben voor wat onrechtvaardig en wat rechtvaardig is en met hen die waarden te delen die ze nodig zullen hebben om zelf hun eigen sociale verandering teweeg te brengen?

<< vorige – GT richtingwijzer – slot >>

No comments:

Post a Comment