Sunday, September 16, 2012

De morele imbeciel (2)

De Canadese hoogleraar Robert (of Bob) Hare doet al meer dan 30 jaar onderzoek naar deze (d.w.z. de zogeheten geslaagde) moreel beperkte medemens. Hij ontwierp ook de inmiddels bekende checklisten voor psychopathie.Samen met Paul Babiak gaf en geeft hij de nodige ruchtbaarheid aan dit onderbelichte fenomeen dat, dunkt me, toch heel wat sociaal onrecht en maatschappelijke ontwrichting teweegbrengt en dat heden ten dage in toenemende mate doet. Hiermee wordt het ook een cultureel problematisch verschijnsel in de zin dat deze ratten ... mm sorry ... geslaagde psychopathische opportunisten vaak geroemd en geprezen worden om hun doortastendheid en doelgerichtheid en we onze kindertjes niet zelden voorhouden te worden zoals deze maatschappelijk zo geslaagde lieden.
Hare en Babiak introduceren en hanteren de termen 'snakes in suits' en de 'corporate psychopath' voor de doortrapste en meest succesvolle lieden van dit slag. Zie en hoor beide heren daarover hier en hier aan het woord.

Op zijn website voorziet Bob Hare ons van de nodige informatie over psychopathie en de kwalijke gevolgen daarvan voor slachtoffers en omgeving.
De wat middelmatiger en niet volledig geslaagde liegende, bedriegende en manipulerende laaielichters en hun slachtoffers zien wij dan bijvoorbeeld met gestage regelmaat in programma's als, in ons land, TROS-opgelicht voorbijkomen.

Hare's observatie is dat de emotionele en levensontwrichtende schade die de meer geslaagde morele imbecielen ofwel the snakes in suits in hun spoor achterlaten meestal niet zo helder belicht wordt en dan nog eens niet zelden het slachtoffer zelf aangerekend wordt. In conflicten met deze lieden op de werkvloer is het dan ook gebruikelijk dat het slachtoffer het veld moet ruimen en door de achterdeur verdwijnt. (vergelijk voor de aardigheid eens even hoe wij in dit land gewoonlijk met klokkenluiders plegen om te gaan)Aftermath: Surviving Psychopathy is een organisatie, zelfhulpgroep en website die dergelijke conflicten en de kwalijke gevolgen ervan probeert te spotten en te bestrijden danwel te temperen.
Een loffelijk streven!
Vergelijkbare Nederlandse initiatieven zijn bv. psychopatenforum of NPS Partners.
Deze lieden in dat nette pak plegen nu eenmaal uiterst onfrisse en destructieve sporen na te laten op hun pad!

< vorige | vervolg >

No comments:

Post a Comment