Saturday, September 23, 2017

Ashes to ashes

Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren
staat er ergens geschreven.

Afgelopen vrijdag hebben wij de as van ma over het graf van pa en dat van twee van haar broers verstrooid.

No comments:

Post a Comment