Monday, June 20, 2011

Boeken, het kwintet en een foute toets

Gisteren zowaar zomaar weer eens anderhalf uur aaneengesloten onderhoudende televisie gezien terwijl het ook nog eens ergens over ging. Zoiets zie je tegenwoordig toch zelden meer op de buis.
Bij het inschakelen van die inmiddels platte buis viel ik 'VPRO's Boeken' waar Tim Parks juist doende was Wim Brands uit te leggen dat er een 'very fine line' tussen een sceptische houding en angst (voor het onbekende?) loopt, waar de meeste sceptici de meeste tijd helaas niet het minste benul van lijken te hebben.
Dit n.a.v. zijn boek: Leer ons stil te zitten. Een verslag over wat persoonlijke ongemakken en pijnlijke kwalen en de zoektocht naar verlichting daarvan. Dit boek lijkt in essentie te gaan over een thema dat doorgaans wel op mijn warme belangstelling kan rekenen nl. de complexe verhouding of wisselwerking lichaam/geest.Daarna was het woord aan Peter Sloterdijk over zijn nieuwe boek: Je moet je leven veranderen.
Een (meta)analyse van onze hedendaagse cultuur omlijst met Sloterdijk's visie op wat er in de lucht hangt of wat duitse filosofen ooit de 'Zeitgeist' noemde.Deze aflevering van het programma 'Boeken' scheen me een herhaling of inhaalmanoeuvre van het programma van 22 mei te zijn.
Dat dit programma nu weer of alsnog uitgezonden werd lijkt niet geheel toevallig en een beetje een bruggetje naar het programma dat er op volgde, te weten 'Het Filosofisch Kwintet'.
Een alleraardigst en informatief discussieprogramma waarin Ad Verbrugge en Clairy Polak in zes afleveringen met telkens drie gasten de toestand en de kwaliteit van onze Rechtstaat onder de loep nemen. Gisteren dan de eerste uitzending m.b.t. het zogeheten veiligheidsbeleid.

Peter Sloterdijk heeft voor de ZDF een programma dat luistert naar de naam: 'Das Philosophisches Quartett'.

P.S. Dit blogje is een inmiddels uitgeklede versie geworden van iets dat ik er gisteravond rond 23.30u. al op wilde zetten. Toen drukte ik op het laatste moment even op een verkeerde toets en weg was alles. Mocht je ooit willen gaan bloggen; weet dan waar je aan begint.

No comments:

Post a Comment