Saturday, October 6, 2012

Hallo wereld

Terwijl er in ons land een kabinetsformatie gaande is met, naar het zich laat aanzien, weinig of geen aandacht voor het milieu, vroeg de VARA gisteravond aandacht voor een inmiddels allang niet meer sluipende milieuramp. Die ramp is al zo'n vijftig jaar gaande, maar de wereld staat erbij, kijkt er nauwelijks naar en draait vrolijk door. Dit gegeven moet het afleggen tegen en verdrinkt in het vele andere nieuws dat ons overspoelt. Als drie gewone Nederlanders als jij of ik daar voor dit televisieprogramma een kijkje mogen nemen blijkt het echter diepe indruk op hen te maken. En voelden ze aanvankelijk wellicht nog enige trots over de connectie tussen Shell en Nederland, dan leek die nu meer in schaamte te verkeren.
Zie hier Uitzending gemist voor het programma.
Het lijkt me dat deze ramp behalve over het milieu en over onze nieuwsvoorziening ook iets over ons werkelijke niveau van beschaving zegt. Dan hoor ik gisteren via nieuws en media ook dat Jolande Sap op schandelijke wijze politiek onthoofd werd door een blijkbaar incompetent Groen-Links bestuur.
Verder las ik in de krant nog dat Barry Commoner, de man die als één van de eersten verantwoordelijk mag heten voor een goed onderbouwd milieubewustzijn waar we tegenwoordig moeilijk omheen kunnen (alhoewel? zie bovenstaande). Commoner zou toch een held van de milieubeweging horen zijn maar lijkt een zo goed als vergeten figuur. Zijn vier wetten van de ecologie dan nog maar even:
- Everything is connected to everything else. - Everything must go somewhere. - Nature knows best. - There is no such thing as a free lunch
Gisteren leek dus zomaar een behoorlijk zwarte dag voor mensen met een wat groen hart of bewustzijn en sympathie voor groene en wat milieubewustere ideeën en praktijken. Reclamemakers en marketeers blijven natuurlijk onverstoord overal het labeltje 'groen' opplakken, maar die doen dat alleen om de wereld 'groener' te laten lijken en daar geld aan te verdienen net als die aandeelhouders van Shell.
Zullen we het er maar op houden dat echte vooruitgang nooit van een leien dakkie gaat maar altijd met horten en stoten en gauw een begin maken met het stoppen en keren van die ramp in die Nigeriaanse delta?

No comments:

Post a Comment