Tuesday, February 5, 2013

College door een Hollandse bovenmeester

Op dit blog wil ik nog wel eens iets over dat vak van mij kwijt, zoals te zien onder het kopje: dat vak apart. Her en der zullen die stukjes blijkgeven van mijn opvatting dat ik hecht aan wetenschappelijke kennis en de orthopedagogiek beschouw als de wetenschap waar we het in mijn werk van moeten hebben. 100jaarOrtho Het gesprek tussen een aantal Hollandse meesters dat op 22 november jl. plaatsvond lijkt mij in de kern te gaan over wat de wetenschappelijke bijdrage is danwel zou kunnen zijn aan een verbetering van de theorie en praktijk van ons werk. HM_logo Dat gesprek werd voorafgegaan door een inleidend college door Prof. Dr. J. Rispens. Hij heeft het over de status, de aard en het belang van kennis in onze professie. In de benadering van die kennis onderscheidt hij een ‘objectivistische’ en een ‘interpretatieve’ traditie en vraagt zich af hoe beiden recht te doen en bruggen te slaan. Aanbevolen voor een ieder die werkzaam is of belangstelling heeft voor welke soort van agogisch werk dan ook en vragen over de aard en de geldigheid van onze zogeheten vakkennis niet schuwt. Uit: Hollandse Meesters

No comments:

Post a Comment