Wednesday, February 20, 2013

Wat weten we van dat werk?

De derde aflevering van het gesprek van de Hollandse meesters heeft als onderwerp en titel: wetenschap. Welke rol speelt kennis of meer bepaald de wetenschap in ons werk; ons werk betreft hier dan de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en daarbij of daardoor soms probleemgedrag. In hoeverre is onze aanpak en (be)handelwijze op evidentie gestoeld? Wat weten we eigenlijk van ons werk?, vraag ik zomaar hierboven in de titel maar die vraag dient ondermeer uitgesplitst te worden naar vragen als: wat willen we dan weten en wat kunnen we dan weten en hoe kunnen we het weten? Sowieso boeiende kost voor iemand die beweert wel enige belangstelling te hebben voor en altijd de nodige vragen te hebben over de verhouding theorie en praktijk. De onderwerpen zoals die hier aangesneden worden sluiten ook zeker aan op een aantal van de vragen die mij ook bij tijd en wijle bezig plegen te houden. Misschien verrassend en heel aardig in de meest eenvoudige en praktische zin vond ik de oproep van Pieter Duker aan de Nederlandse orthopedagogen in het algemeen om eens wat vaker de werkvloer op te komen. Dat denk ik namelijk ook regelmatig op mijn werk: kom toch eens uit die kantoortjes en achter die vergadertafels vandaan en kom eens met ons op de werkvloer meekijken, meedoen of iets voordoen! Uit: Hollandse meesters

2 comments:

  1. Mijn ervaring is in de loop der jaren dat de administratieve rompslomp steeds meer tijd vraagt. Vroeger redde ik het om iedere week al mijn woningen (dat waren er toen ook 12) te bezoeken. Tegenwoordig mag ik blij zijn als mijn kop op zes woningen te zien is geweest. En dat terwijl ik mijn energie altijd haal uit de bezoeken op de woningen. Maar ja, als je daar meer tijd aan besteedt zijn de indicaties weer niet op tijd de deur uit en dan wordt je daar weer op afgerekend...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Op de werkvloer is iets dergelijks gaande. Zo ervaren wij bv. dat het rapporteren wel steeds moeizamer lijkt te gaan, meer tijd vraagt en er dan makkelijk bij inschiet of kort gehouden wordt. Kip of ei kwesties of je doel voorbijschieten? Er lijkt hoe dan ook iets te wringen waar het onze werkwijze en prioriteiten betreft zoals ik in een eerdere reactie al aangaf. zie http://dimasplace.wordpress.com/2013/02/20/wat-weten-we-van-dit-werk/#comments

      Delete